Stopy procentowe – jak wpływają na nasze finanse i zaciągnięte kredyty?

Dzięki obniżkom stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej stoją one obecnie na rekordowo niskim poziomie. Co jednak dzieje się w momencie, kiedy stopy procentowe idą do góry? Jaki to ma wpływ na inwestycje Polaków i ich długi?

Czym są stopy procentowe?

Stopy procentowe to nic innego jak cena za jaką pożyczane są pieniądze. Zmiany ich wysokości wpływają jednak nie tylko na samą wysokość oprocentowania pożyczek, ale i determinują i poziom oprocentowania lokat bankowych. Okazuje się więc, że podwyżki cen mogą wpływać na zasobność  Polaków na dwa różne sposoby.

Stopy procentowe lokat i nie tylko

Podwyższenie stóp procentowych to przede wszystkim dobra wiadomość dla wszystkich osób, które lokują swoje oszczędności w formie depozytu. Podwyżka stóp procentowych skutkuje bowiem także wzrostem oprocentowania depozytów, co przekłada się w oczywisty sposób na większe zyski wypracowywane w ramach lokat. Instytucje finansowe są właśnie wtedy zainteresowane depozytami klientów indywidualnych, a więc są w stanie zapłacić za nie sporo więcej niż w momencie kiedy stopy procentowe są na niskim poziomie, czyli cena pożyczki jest stosunkowo niewielka.

Stopy procentowe kredytów i innych zobowiązań finansowych

Okazuje się  jednak, że wzrost stóp procentowych jest niekorzystne dla wszystkich kredytobiorców. Przekłada się on bowiem na zwiększenie kosztów kredytów. Na  ich kapitał nakłada się zwiększone oprocentowanie, co skutkuje większymi odsetkami. W efekcie końcowym kredyt jest droższy, a jego raty wyższe. W momencie kiedy stopy procentowe znajdują się na wysokim poziomie trudniej jest też o uzyskanie kredytu. Jego wyższy koszt wpływa na redukcję zdolności kredytowej ze strony potencjalnych kredytobiorców.

Z drugiej strony więc obniżenie poziomu stóp procentowych powoduje proporcjonalny wzrost zdolności kredytowej, a także redukcję kosztów zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Dlatego też kredytobiorcy mogą wówczas pożyczyć więcej, bo maleją koszty obsługi kredytowania albo zapłacą mniej za swoje dotychczasowe zobowiązania finansowe, a więc raty kredytu zmaleją. Reasumując to wszystko, podwyżka stóp procentowych jest opłacalna dla osób, które inwestują swoje oszczędności, a niekorzystna dla tych, które planują zaciągnięcie kredytu lub już spłacają wcześniej zaciągnięte zobowiązania finansowe.

Stopy procentowe a kredyty hipoteczne

Zwykle stopy procentowe są traktowane jako stały składnik oprocentowania zaciągniętych kredytów hipotecznych. Czym są stopy procentowe? Jak ustala się ich wysokość? Jak wpływają one na poziom płaconych co miesiąc rat kredytowych?

stopy procentowe

Stopy procentowe

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to oprocentowanie z jakim banku pożyczają gotówkę między sobą, a więc oprocentowanie kredytów na rynku międzybankowym. Wartość tego wskaźnika ustalana jest w każdy dzień roboczy jako wyliczenie średniej arytmetycznej ofert wysyłanych  przez banki, które w kwotowaniu uczestniczą. Z uwagi na fakt, że WIBOR ustalany jest bardzo często to w przypadku pożyczek długoterminowych stosuje się WIBOR 1M, 3M oraz 6M, czyli stawki oprocentowania, które obowiązują w okresie jednego, trzech  oraz sześciu miesięcy.

Na podobnej zasadzie ustalana jest zresztą wysokość stopy procentowej LIBOR (London Interbank Offered Rate), które wyznaczone są dla londyńskiego rynku w przypadku funtów, dolarów, euro i franków szwajcarskich. W przypadku euro wylicza się też EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), a więc stopa procentowa, która obowiązuje w przypadku kredytów udzielanych w strefie euro.

Wskaźniki stóp procentowych a wysokość rat kredytów

Wszystkie wymienione wskaźniki stóp procentowych mają taki sam wpływ na kredyty hipoteczne. Niezależnie od tego czy udzielane są w złotówkach czy frankach lub innej walucie są one stałym elementem oprocentowania kredytu, które składa się ze stopy procentowej i marży banku.

Dlaczego stopy procentowe są składnikiem oprocentowania? Dzieje się tak, bo banki udzielają pożyczki muszą taką sumę pożyczyć od innego banku. Z drugiej strony banki posiadające tę sumę pożyczyć na procent właśnie innemu bankowi. Uwzględnienie międzybankowej stopy procentowej to dla banku pokrycie kosztów kredytowania bądź wyrównywanie utraconych korzyści.

Warto wiedzieć też, że stopy procentowe w przypadku kredytów hipotecznych wyznaczane są jak wspomniano dla dłuższych okresów - 1M, 3M oraz 6M. Ponadto, co za tym idzie w przeciwieństwie do klasycznie niezmiennej wartości marży banku, różnice w ich wartości mogą mieć wpływa na podwyższenie lub obniżenie rat kredytowych, a więc na ogólne koszty kredytowania. Oczywiście będą one tym mniejsze, im niższy będzie poziom stosowanej stopy procentowej. Dlatego też każdorazowe obniżenie wskaźników  WIBOR, LIBOR czy  EURIBOR to tak pozytywna wiadomość dla wszystkich kredytobiorców. Oznacza bowiem dla nich niższe raty kredytu.

Autor

Redakcja portalu Finansowe Tipy

Komentarze (0)