Kursy walut - od czego zależą?

Kursy walut - od czego zależą?

Mnóstwo zdziwienia narosło po niecodziennej decyzji agencji ratingowej S&P o obniżeniu ratingu dla Polski z "A-" do "BBB+". Nasza waluta momentalnie uległa niespodziewanemu osłabieniu. Jeszcze nie zdążył minąć dzień od tego postanowienia, a dokładnie o godz. 18:49 odnotowano kurs EUR/PLN na poziomie 4,48. Od ponad czterech lat złoty tak nisko nie upadł. Z drugiej strony kurs USD/PLN na poziomie 4,10, czyli najniższy od około czternastu lat. Podobnie dzieje się w przypadku kursu CHF/PLN, który również spadł do poziomu 4,10.

Wielu zapewne zadaje sobie jedno podstawowe pytanie - jakie czynniki wpływają na kurs waluty? Otóż waluta posiada swoją wartość, która nazywana jest kursem walutowym. To nic innego jak cena waluty zdefiniowana w obcej walucie. Nierozerwalnie wiąże się z kondycją gospodarki państwa. Istotne jest aby na tym etapie wyjaśnić dwa pojęcia. Po pierwsze - aprecjacja waluty. Jest to podniesienie wartości danej waluty w stosunku do waluty obcej, co wpływa na przyrost siły nabywczej waluty. Zgoła innym terminem jest deprecjacja waluty. Oznacza spadek wartości waluty wobec obcych walut. Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie jakie czynniki rynkowe wpływają na kurs waluty? Elementarnym wskaźnikiem narodowego dochodu jest Produkt Krajowy Brutto (PKB), czyli suma środków materialnych i niematerialnych wytworzonych przez społeczeństwo w danym przedziale czasowym (z reguły rok). Nie źródło kapitału ma znaczenie, a miejsce wyprodukowania dóbr. Wobec tego do wzbogacenia się polskiego PKB przyczyniają się nie tylko Polacy, ale również obcokrajowcy pracujący w Polsce. Analogicznie jest w przypadku, kiedy to nasi rodacy wpływają na przyrost PKB w innym państwie. Przykładowo w Wielkiej Brytanii na zmywaku. Stan danej gospodarki ulega poprawie, gdy PKB wzrasta.

zjawisko inflacji

Kolejną istotną kwestią jest inflacja. Polega ona na sytuacji, kiedy ceny na dane produkty, bądź usługi odnotowują wyższy wzrost niż w pozostałych państwach, co sprawia, że maleje ich możliwość sprzedaży. W takim momencie rośnie zapotrzebowanie na towary z zewnątrz, a do ich nabycia nieodzowna staje się wymiana walut. Im większy podaż, tym wyższy spadek wartości waluty.

Zmiany w stopach procentowych

Następnym czynnikiem mającym wpływ na wartość danej waluty są zmiany w stopach procentowych. Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej w Polsce podejmie decyzje o podniesieniu realnej stopy procentowej, to przyczyni się do korzystnych warunków inwestycji w naszym kraju, gdyż zapewni bardziej opłacalny zwrot z inwestycji kapitałowej. Korzystniejszy również będzie kurs wymiany euro na złoty, ponieważ napływ waluty europejskiej przyczyni się do spadku kursu złotówki w stosunku do euro. Nastąpi wspomniana wcześniej aprecjacja. Z kolei w odwrotnej sytuacji, gdy to w strefie euro nastąpi zwiększenie realnej stopy procentowej, wtedy kapitał wypłynie z naszego kraju, zapotrzebowanie na euro wzrośnie, a nasza złotówka ulegnie tak zwanej deprecjacji.

Bezrobocie a kursy walut

Nie sposób tu również nie wspomnieć o bezrobociu. Mianowicie zmniejszenie się bezrobocia prowadzi do wzrostu wartości waluty. Niski procent bezrobocia pozytywnie wpływa na sytuację gospodarczą państwa i tempa wzrostu gospodarczego, czyli innymi słowy - umacnia kurs waluty. Natomiast zwiększenie się bezrobocia może prowadzić do drastycznego spadku wartości waluty państwowej.

To nie tylko aspekty ekonomiczne przyczyniają się do zmian w kursach waluty, ale także czynniki społeczne i polityczne. Im większe narastają napięcia polityczne, tym bardziej widoczny staje się wpływ. Niekiedy zdarza się, że polityka odgrywa większa rolę w kursach waluty, niż sama ekonomia.

Kategorie: Porady finansowe,

Autor

Redakcja portalu Finansowe Tipy

Komentarze (0)