Faktoring - z regresem czy bez?

Każda firma, zajmująca się przeprowadzaniem faktoringu, wykonuje tę usługę w dwóch wersjach: z regresem lub bez regresu. Zdarza się, że niektórzy przedsiębiorcy oferują dodatkowo faktoring mieszany, który stanowi połączenie tych dwóch sposobów. Jak wygląda każda z tych usługi i komu opłaca się skorzystać najbardziej na danym sposobie faktoringu?

Opcja pierwsza, czyli faktoring bez regresu

Jest to najbardziej podstawowa i pełna usługa, która jest przy tym najdroższa. Zasada działania jest bardzo prosta: dana firma faktoringowa, w imieniu osoby korzystającej z usługi, opłaca fakturę dla kontrahenta. W takiej relacji firma faktoringowa jest faktorem, a jej klient – faktorantem. Do kwoty całej transakcji należy więc doliczyć odpowiednią sumę, która stanowi opłatę dla faktora za wykonanie usługi. To wobec niego kontrahent posiada teraz zobowiązanie – wedle prawa faktor przejmuje wierzytelność na siebie.

Czym jest faktoring z regresem?

Sposób świadczenia usługi lub regulacji długu jest w tym przypadku nieco odmienny. Firma faktoringowa, pełni rolę impasu pomiędzy faktorantem i dłużnikiem. Mediator wystawia fakturę swojemu wierzycielowi, natomiast to faktor dokonuje uiszczenia długu, oddając określoną sumę faktorantowi. Jest to znowu kwota pomniejszona o koszt samej tejże usługi. W przypadku realizacji takiej usługi, gdy firma faktoringowa sama staje się niejako wierzycielem, wiąże się to niejako z mniejszym ryzykiem. Dlatego opcja z regresem jest tańsza, a dzięki temu bardziej powszechny wśród przedsiębiorstw.

Jakie są różnice?

Z punktu widzenia firmy zewnętrznej to mediacja z regresem posiada atrakcyjniejszą, niższą stawkę. Jest to opcja bardziej popularna, dlatego nie ma problemu ze znalezieniem na rynku firmy, która oferowałaby faktoring z regresem. Co więcej, z tej oferty korzystać mogą wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości czy czasu działania na rynku, a nawet bez względu na niską zdolność kredytową lub dawne problemy ze spłatą zadłużeń. W teorii mediacja z regresem jest tak naprawdę szybsza – do faktoringu bez regresu. Niezbędna jest odpowiednia ocena, która wskazuje faktorowi, czy wykonanie danej usługi jest dla niego w ogóle opłacalne.

Z punktu widzenia faktora

Jak się okazuje, faktoring z regresem jest opłacalny również dla samej firmy oferującej usługę. Pod warunkiem jednak, że nie istnieją żadne obawy, co do problemów ze spłatą ze strony dłużnika. W dość ryzykownej sytuacji, gdy takie wątpliwości zachodzą, bardziej pewnym jest przeprowadzenie faktoringu bez regresu. Kosztuje to jednak więcej czasu i pieniędzy. W faktoringu z regresem istnieje dodatkowa opcja skorzystania z mediacji tajnej, gdzie jedna ze stron nie dowiaduje się o wykonaniu usługi faktoringowej. Inaczej jest w przypadku bez regresu, gdzie każdy jest informowany o zmianie stosunków wierzytelności. Obok tych możliwości istnieje również tzw. faktoring mieszany. Tutaj zakupowi podlegają również wierzytelności danego faktoranta, jednak ryzyko niewypłacalności dłużnika jest podzielone między dwa podmioty w sposób, który określa umowa. Decyzję należy podjąć biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej czynniki.

 

Kategorie: Porady finansowe,

Autor

Redakcja portalu Finansowe Tipy

Komentarze (0)