Licytacje i aukcje komornicze – jak kupić na nich mieszkanie?

Licytacje komornicze stanowią doskonałą okazję do nabycia lokalu po cenie niższej niż rynkowa. Nie są jednak pozbawione ryzyka. Czy warto brać w nich udział i co warto o nich wiedzieć?

Licytacje komornicze w Polsce

Obecnie na stronie portalu o licytacjach komorniczych widnieje niemal 180 obwieszczeń o licytacjach różnego rodzaju nieruchomości na terenie całego kraju. Mieszkanie o powierzchni 50 mkw. można nabyć za około 100-150 tysięcy złotych. Czy się opłaca korzystać z takich okazji? Jak wygląda to w praktyce? Kto może w takich licytacjach uczestniczyć?

Komornik dokonując obwieszczenia o licytacji musi to zrobić minimum 2 tygodnie wcześniej w budynku sądowym oraz w lokalu gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości. Takie licytacje można więc sprawdzać na tablicy ogłoszeń w sądzie czy urzędzie gminy. Oprócz tego komornik takie licytacje ogłasza w dzienniku, a niekiedy także w regionalnych tygodnikach tematycznych. Oprócz tego od jakiegoś czasy komornik ma też obowiązek zamieszczania ogłoszenia  portalu internetowym - licytacje.komornik.pl. To największy w Polsce bezpłatny portal posiadający szerokie możliwości wyszukiwania. Dzięki niemu można dowiedzieć się o planowanych licytacjach sądowych nieruchomości. Do obwieszczeń często dodawane są zdjęcia czy mapy i inne ważne informacje. Warto jednak unikać innych portali, które nie są autoryzowane przez Krajową Radę Komorniczą.

Czy warto brać udział w licytacjach komorniczych?

Okazuje się, że jak najbardziej. W ciągu ostatnich kilku lat można zresztą zauważyć wzrost zainteresowania tego typu licytacjami. To bowiem szansa na zakup działki czy mieszkania po cenie niższej niż rynkowa. Cena wywoławcza to 3/4 ceny oszacowania, odpowiednik wartości rynkowej. Właścicielem takiej nieruchomości aż do momentu zakończenia egzekucji komorniczej jest dłużnik. Komornik prowadzi jedynie sprzedaż oraz czynności jej towarzyszące. Po zajęciu dłużnik staje się zarządcą nieruchomości, ale jeśli nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków sąd może mu odebrać to prawo.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

Obwieszczenia zawierają informację takie jak cena wywoławcza oraz warunki, jakie musi spełniać osoba biorąca udział w licytacji. Trzeba złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Może to być zrobione w formie gotówkowe albo jako książeczka oszczędnościowa w banku. Kwotę można też przelać na konto komornika. Od niedawna taką rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Jeśli licytant działa w imieniu kogoś innego musi posiadać stosowne upoważnienie poświadczone przez notariusza. Oryginał lub wypis takiego dokumentu  powinien znaleźć się w aktach sprawy.

licytacja nieruchomości

Co wiadomo o nieruchomościach, które są licytowane?

W obwieszczeniach znajdują się najczęściej terminy, w których dane nieruchomości można oglądać. Jest też szansa na zapoznanie się z ich dokumentacją. Ponadto w ciągu dwóch tygodni przed licytacją nieruchomość można oglądać w dni powszednie we wskazanych godzinach. W kolei w sądzie rejonowym można zapoznać się z odpisem oszacowania nieruchomości, wypisem rejestru gruntów czy mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W obwieszczeniu muszą się tez znaleźć następujące dane:

  • informacje odnośnie sprzedawanej nieruchomości - miejsce jej położenia, przeznaczenie gospodarcze, imię i nazwisko dłużnika, numer księgi wieczystej i miejsce jej przechowywania itd.,
  • czas oraz miejsce,
  • suma oszacowania oraz cena wywoławcza,
  • wysokość rękojmi jaką należy złożyć przed przystąpieniem do licytacji,
  • czas, w którym na okres dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz zapoznać się z aktami postępowania egzekucyjnego.

Bardzo często w obwieszczeniach znajdują się również fotografie ze szczegółowym opisem nieruchomości, które pozwalają na określenie jen faktycznego stanu technicznego (oczywiście dotyczy to obwieszczeń internetowych).

W jaki sposób odbywa się zapłata za nabytą nieruchomość?

Zdecydowana większość osób dokonuje zapłaty w formie kredytu. Należy mieć jednak odpowiednie środki finansowe na wpłacenie rękojmi. Dopiero po wylicytowaniu sąd wydaje postanowienie o udzieleniu przybyciu, a po jego uprawomocnieniu się wzywa on nabywcę do wpłacenia reszty ceny określając termin wpłaty. To czas przeznaczony na sfinalizowanie oraz dopełnienie wszystkich formalności jakie są związane z otrzymaniem kredytu w banku.

Ile można zaoszczędzić kupując nieruchomość na licytacji komorniczej?

Cena wywoławcza na tego typu licytacjach nieruchomości, a więc najniższa cena za jaką można nabyć nieruchomość to 3/4 na pierwszej licytacji oraz 2/3 na drugiej tzw. ceny oszacowania, która jest odpowiednikiem wartości rynkowej. Na licytacjach, które są prowadzone w trybie uproszczonym (to nowy, ale coraz częściej stosowany tryb egzekucji z nieruchomości, który dotyczy np. działek budowlanych i rolnych) cena wywoławcza na drugiej licytacji wynosi 50% ceny oszacowania. Prowadzone są tylko dwie, cena nie jest więc obniżana aż do skutku.

Kategorie: Porady finansowe,

Autor

Redakcja portalu Finansowe Tipy

Komentarze (0)