Obligacje skarbowe – przedterminowy wykup

Przedsiębiorstwo potrzebujące środków finansowych na pokrycie swoich wydatków i kosztów operacji może emitować obligacje korporacyjne w formie dłużnych papierów. Mówiąc wprost, jest to forma kredytu, który firma zaciąga u osób kupujących jej obligacje. Podmiot który emituje obligacje może ustalać wiele warunków takiej transakcji z inwestorami. Zachowuje między innymi prawo do ich przedterminowego wykupu. Zapis o takiej ewentualności powinien znaleźć się w umowie. Trzeba wiedzieć, co oznacza on zarówno dla firmy emitującej obligacje, jak i dla inwestora.

Skorzystania z prawa wykupu przed terminem przez emitenta

Istnieją dwa przypadki, w których emitent obligacji może skorzystać ze swojego prawa do przedterminowego wykupu. W niektórych przypadkach pojawiają się nieco tańsze sposoby na zdobycie finansowania na rozwój firmy, przez co przedsiębiorstwo chce w ten sposób zrefinansować swoje zadłużenie. Niekiedy chodzi nawet o wyemitowanie nowych obligacji z nieco niższym oprocentowaniem, co dla emitenta jest oczywiście znacznie korzystniejsze. Druga sytuacja to po prostu dobry stan finansowy firmy. Przedsiębiorstwo może wcześniej zrealizować inwestycje i plany, na które zaciągnęło takie zadłużenie. Może również poprawić się poziom zarządzania w nim środkami i majątkiem. W takich sytuacjach każdy chętnie spłaci wcześniej swoje długi i pozbędzie się takiego obciążenia. Dla inwestora jest to oczywiście pewna strata, bowiem nie otrzyma on oczekiwanego zysku z odsetek. Z drugiej strony, dobra sytuacja finansowa firmy świadczy o jej wypłacalności i jest oznaką tego, że warto podejmować z nią współpracę.

Z premią czy bez?

Wiele emitentów przewiduje w umowach premie dla inwestorów, od których obligacje zostaną wykupione przedterminowo. Stosowanie takich zabiegów jest bardzo ważne z punktu widzenia samej spółki. Przedterminowy wykup obligacji nie jest dla inwestorów niczym przyjemnym, i praktycznie zawsze wiąże się dla nich z pewnymi stratami. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości nie będą oni chcieli już inwestować w daną firmę. Na rynku znane są przykłady przedsiębiorstw, które dokonały przedterminowego wykupu obligacji wartych miliony złotych bez żadnej premii dla inwestorów. Takie zabiegi nigdy nie kończą się dla emitenta dobrze.

wykup obligacji skarbowych

Wykup obligacji przed terminem na żądanie obligatariusza

Żądanie przedterminowego wykupienia obligacji wysuwane przez inwestora nie jest oczywiście korzystne dla emitenta. Może to doprowadzić do poważnych problemów finansowych i zatrzymania ważnych dla przedsiębiorstwa inwestycji. Zazwyczaj inwestor musi jednak spełnić szereg różnych warunków, aby móc skorzystać z takiego prawa. W wielu przypadkach sam zapis w umowie przewidujący takie sytuacje służy jedynie jako swego rodzaju zabezpieczenie przed nierozsądnymi decyzjami emitenta.

Możliwość dokonania przedterminowego wykupu często istnieje przy obligacjach o bardzo wysokim oprocentowaniu. Inwestor musi mieć świadomość, że w takiej sytuacji emitent po jakimś czasie będzie próbował zrefinansować swoje zadłużenie i przejść na korzystniejsze dla niego warunki. Takie zapisy znajdujące się w umowie często służą głównie jako pewien "straszak" dla obu stron. Szczególną dyscyplinującą rolę ma możliwość zażądania przez inwestora dokonania przedterminowego wykupu. Dla emitenta może się to wiązać z poważnymi konsekwencjami finansowymi, co powstrzyma go przed nieprzemyślanymi krokami.

Autor

Redakcja portalu Finansowe Tipy

Komentarze (0)