Obligacja a bony skarbowe - różnice

Inwestowanie w skarbowe papiery wartościowe jest znacznie bezpieczniejsze niż lokaty bankowe, bo Skarb Państwa raczej nie zbankrutuje. Poza tym pozwala też na uzyskanie na ogół wyższej stopy zwrotu. Dlaczego więc nie wszyscy inwestują w skarbowe papiery wartościowe? Okazuje się bowiem, że istnieją pewne ograniczenia. Są to przede wszystkim brak wiedzy oraz okres inwestycji i jej wartość. Co zatem warto na ten temat wiedzieć?

Typowe skarbowe papiery wartościowe to Obligacje Skarbowe oraz Bony Skarbowe.

Obligacje Skarbowe

Obligacje skarbowe, przede wszystkim te należące do grupy obligacji detalicznych nie eliminują mniej zamożnych inwestorów. Ograniczenie może być natomiast czas inwestycji. Można wprawdzie sprzedać obligacje zaraz po ich zakupie czy kupić przed ich umorzeniem na rynku wtórnym, ale nie bierze się w tym przypadku pod uwagę spekulacji.

Na przykład Skarb Państwa oferuje obligacje dwuletnie, które przynoszą 9,5% zysku na rok. Odsetki są jednak wypłacane jeden raz, dopiero po dwóch latach, także inwestor może liczyć na zysk w wysokości 19% po dwóch latach. Z kolei obligacje trzyletnie przynoszą zysk równy Bonom Skarbowym 13-tygodniowym, a te czteroletnie gwarantują zysk 3% wyżej inflacji i to każdego roku.

Obligacje Skarbowe kupuje i sprzedaje się za pośrednictwem biur maklerskich czy domów maklerskich.

obligacje skarbu państwa

Bony Skarbowe

Natomiast inwestowanie w Bony Skarbowe wymaga już zaangażowania większych środków, o ile liczy się na niezły zysk. Dopiero kwota około 100 tysięcy złotych pozwala na uczestniczenie w przetargu bonów skarbowych i to za pośrednictwem banku. Kupowanie na rynku wtórnym bonów jest wprawdzie możliwe, ale raczej nieopłacalne. Zysk z takich inwestycji będzie bowiem gorszy niż na zwykłej lokacie bankowej.

Co ciekawe, rentowność Bonów Skarbowych jest publikowana regularnie. W roku 2000 można było na przykład zakupić Bony Skarbowe 13-tygodniowe na rynku pierwotnym przy rentowności na poziomie 9,6%. Była to wartość o wiele wyższa niż w przypadku klasycznych lokat bankowych, a przy tym również i mniej ryzykowna.

Bony Skarbowe zachowuje się aż do momentu ich wygaśnięcia. W razie potrzeby można je jednak zbyć na rynku wtórnym na przykład za pośrednictwem banku. Zwykle jednak Skarb Państwa sprzedaje bony 4, 7, 13, 26 oraz 52-tygodniowe. Przetargi takich bonów odbywają się najczęściej w poniedziałki. Z kolei na rynku wtórnym można kupić czy sprzedać bony w każdy dzień roboczy.

Bony Skarbowe to papiery wartościowe tzw. zerokuponowe, a więc nie otrzymuje się od nich dywidendy. Za to kupując je płaci się mniej o dany procent od wartości nominalnej, jaką otrzymuje się przy wykupie.

Przykład

Kupując na przetargu Bony Skarbowe 13-tygodniowe o wartości nominalnej rzędu 100 tysięcy złotych przy rentowności 18,5% płaci się 95 533 złotych. Za 13 tygodni można natomiast liczyć na zwrot kwoty w wysokości 100 tysięcy złotych. Efektywny zarobek w tym przypadło wynosi 5,68% w skali 13 tygodni oraz 20,12% w skali roku. Zysk jest więc finalnie całkiem spory.

Autor

Redakcja portalu Finansowe Tipy

Komentarze (0)