Wady i zalety inwestowania w obligacje skarbowe

Dla większości ludzi oszczędzanie kojarzy się z lokowaniem swoich środków na lokatach, czy też na kontach oszczędnościowych. Jest jednak inne rozwiązanie - Obligacje Skarbu Państwa. Coraz więcej ludzi decyduje się na tę formę lokowania swoich środków. Warto zabezpieczyć swoją przyszłość. 

Lokaty terminowe - jak działają?

Zasadę działania lokat terminowych zna praktycznie każdy. Nie jest to tajemnica. Jest to wręcz banalne. Wystarczy podpisać umowę i wpłacić pieniądze. Jeżeli zdecydujemy się na lokatę, po określonym terminie uzyskujemy wpłacone pieniądze, czyli tak zwany kapitał wraz z naliczonymi przez bank odsetkami. Kwota pomniejszona jest o podatek belki. Jeżeli weźmiemy pod lupę konta oszczędnościowe, wówczas zauważymy, że odsetki naliczane są co miesiąc, a my mamy możliwość dokonywania wpłat i wypłat, bez straty odsetek. 

Jeżeli już odpowiemy sobie na pytanie, czym tak właściwie są konta oszczędnościowe i bankowe lokaty terminowe, możemy przejść do sedna sprawy, a mianowicie:

Co to są obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa to papiery potwierdzające udzielenie pożyczki Emitentowi. Zobowiązuje się on zwrócić pożyczkę w określonym terminie razem z odsetkami. Środki, które powierzymy bankowi poprzez zakładanie lokaty terminowej, bardzo często wykorzystywane są do akcji kredytowych. Pieniądze, które natomiast trafią do Skarbu Państwa z przypływu obligacji skarbowych, wykorzystywane są często do wydatków publicznych. 

Skarb Państwa zapewnia wykup obligacji i należnych odsetek. Odpowiada za nie całym swoim majątkiem.

Można odnieść mylne wrażenie, że obligacje nie różnią się od lokat. Jest jednak kilka różnic, które stanowią je lepszą alternatywą niż lokaty.

obligacje skarbowe

Obligacje a terminy

Po pierwsze różnią się terminem zapadalności. Obligacje to lepszy wybór dla ludzi, którzy są zainteresowani długoterminowym odkładaniem. Najkrótszy termin zapadalności obligacja to 2 lata. Można jednak kupić obligacje trwające nawet 10 lat. Jednak najdłuższy okres umowy to 3 lata. 

Osoba, która wykupiła obligacje po ukończeniu terminu ich zapadalności, może je sprzedać lub nabyć obligacje nowej emisji. Jest jednak pewna różnica. Podejmując decyzję o zmianie obligacji, możemy skorzystać z dyskonta, czyli kupić je za niższą cenę niż wartość nominalna. To dodatkowy zysk dla właściciela. 

Kolejna cecha różniąca obligacje od lokat to z pewnością cena emisyjna. Jej koszt to 100 zł, gdzie najniższy próg wpłaty lokaty to w większości przypadków 1000 zł. 

Obligacje a przedterminowy wykup

Cecha czwarta może być dla wielu ludzi najistotniejsza. To opcja przedterminowego wykupu. Możemy ustanowić wykup, nie tracąc przy tym odsetek. Osoba, która posiada obligacje i zmuszona jest do przedterminowego wykupu, otrzyma odsetki, które naliczane są od dnia dania środków do dyspozycji. Będą one najprawdopodobniej pomniejszone o opłatę, której wielkość określona została w liście emisyjnym. 

Wiadomo już, czym są obligacje Skarbu Państwa, teraz pora dowiedzieć się, jakie obligacje możemy kupić i jak są one zazwyczaj oprocentowane.

Tak jak już wspomnieliśmy, obligacje mogą być 2,3, a nawet 10-letnie.

Autor

Redakcja portalu Finansowe Tipy

Komentarze (0)