Obligacje skarbowe - zakup

Lokaty bankowe stają się coraz mniej zyskowną formą lokowania kapitału, dlatego obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania obligacjami.

Obligacje - jak kupować?

Poszukując obligacji na sprzedaż, warto zapoznać się z ofertą rynku wtórnego. Według danych Catalyst GPW, w Polsce obligacje oferuje już ponad 150 emitentów. Co prawda cena obligacji na rynku wtórnym jest wyższa o 1-2% w stosunku do ceny emisyjnej, wciąż jednak jest to mniejsza różnica cen niż w przypadku rynku akcji.

Obligacje z rynku wtórnego

Rynek wtórny ma tę przewagę nad pierwotnym, że obligacje na rynku pierwotnym nie są dostępne przez cały czas, ale pojawia się kilka emisji w miesiącu. W dodatku emisje prywatne wiążą się z wysokim progiem wejścia, a emisje publiczne dużych firm zdarzają się stosunkowo rzadko.

Rodzaje obligacji

Obligacje dzielą się na dwa podstawowe rodzaje:

1. Obligacje ze stałym oprocentowaniem - charakteryzują się dużą zależnością od inflacji. Spadek inflacji powoduje wzrost zysku i odwrotnie, wzrost inflacji oznacza spadek rentowności obligacji.

2. Obligacje ze zmiennym oprocentowaniem – wysokość oprocentowania zależna jest od oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym (WIBOR). Wpływ na WIBOR wywiera Rada Polityki Pieniężnej, ustalając wysokość stóp procentowych NBP. Dzięki zmianom WIBOR wraz ze zmianami inflacji, realną rentowność tego typu obligacji uważa się za stabilną.

ile można zarobić na obligacjach

Obligacje a lokaty - różnice

Obligacja różni się od lokaty nie tylko tym, że pomija się w niej udział banku. Należy pamiętać, że banki posiadają rezerwy na wypadek niewypłacalności, więc obligacje są mimo wszystko objęte wyższym ryzykiem niż lokaty.

Aby uniknąć wpadnięcia w finansową pułapkę, potencjalny nabywca obligacji przede wszystkim obiektywnie podchodzić do transakcji, nie opierać się na wizjach przedstawianych przez zarząd firmy której obligacje chce nabyć, ale realnie ocenić stan finansowy tejże firmy. Przede wszystkim istotne jest, czy jest ona w stanie spłacać zaciągnięte kredyty i jakie są plany jej rozwoju.

Dla oszacowania ryzyka należy zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym firmy. Tam odnaleźć można poziom zadłużenia, wysokość kapitału własnego przedsiębiorstwa, wysokość należności i zobowiązań i na tej podstawie wyciągnąć wnioski na temat kondycji firmy.

Warto sprawdzić także stosunek zysku operacyjnego firmy do jej zadłużenia i określić, czy przy takim poziomie rentowności jaki firma osiąga na daną chwilę, zaciągnięte przez nią długi mogą być spłacone w stosunkowo krótkim, 3-4 letnim okresie. Na obsługę zadłużenia firma powinna przeznaczać nie więcej niż 20% swojego zysku operacyjnego – wtedy można uznać jej sytuację za stabilną a nawet rozwojową.

Obligacje - ile na nich zarobisz?

Wysokość zarobku na obligacjach zależy od wysokości podejmowanego ryzyka – oczywiście im wyższy poziom bezpieczeństwa tym niższy zarobek ale i mniejsze ryzyko utraty kapitału. Obligacje Skarbu Państwa posiadają oprocentowanie na poziomie 2,6 – 3,6%. Obligacje firm takich jak PKN Orlen lub Echo Investment wiążą się z zarobkiem w wysokości 4 – 6,5%. Firmy windykacyjne np Best lub Kruk oferują oprocentowanie na poziomie 6-8%. Przy wyżej oprocentowanych ofertach obligacji zawsze należy mieć na względzie towarzyszące im ryzyko.

Autor

Redakcja portalu Finansowe Tipy

Komentarze (0)