IKE a IKZE – czym się różnią? Już teraz pomyśl o emeryturze

Gdy jesteśmy młodzi, nie myślimy jeszcze o emeryturze – mamy wszak przed sobą całe życie! W wieku średnim jednak bardzo szybko do nas dociera, że trzeba zacząć solidnie oszczędzać – a teraz także i młodzi chcą od razu znaleźć najkorzystniejszą dla siebie ofertę, by przyniosła im kiedyś znaczne zyski i korzyści. Długoterminowe oszczędzanie wiąże się z przeznaczaniem pieniędzy na IKE lub IKZE – i choć te skróty brzmią podobnie, chodzi o zupełnie inne konta emerytalne. Jakie zalety i wady posiadają? Co jest korzystniejsze dla oszczędzającego?

IKE i IKZE - sprawdź ograniczenia!

Najpierw warto wyjaśnić, czym są oba konta. IKE to Indywidualne Konto Emerytalne, funkcjonujące w ramach trzeciego filara. W tym samym obszarze funkcjonuje również IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Wbrew pozorom, mimo że firmy gromadzące środki w celu powiększenia przyszłej emerytury działają zgodnie z tymi samymi zasadami (zawartymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 1776/), ich oferta jest pod wieloma względami inna. Tak jest na przykład z limitami wpłat.

Zasady wpłat są podobne – bardzo elastyczne. Jednakże nie do końca jest tak, że można wpłacać ile nam się tylko podoba – istnieją bowiem roczne limity, które trzeba uwzględniać, żeby przypadkiem ich nie przekroczyć. W przypadku IKE limit jest dosyć wysoki, bo na przykład w roku 2016 jego górna granica wynosiła 12 165 złotych. Limit ten ustalany jest każdego roku, więc jeśli chcielibyśmy rozpocząć współpracę właśnie z IKE, warto się zainteresować „Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne", czyli bieżącymi ustaleniami. Jeśli zaś chodzi o IKZE, ograniczenia są dużo niższe – w ubiegłym roku było to 4 866 złotych. Pułap jest zawsze wartością 120% średniego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Odlicz składki od podatku!

Wymieniając kolejne podobieństwa i różnice pomiędzy IKE i IKZE warto wspomnieć, że odkładając pieniądze w IKZE możemy później odliczyć składki od podatku. Można to robić co roku, a choć różnice w ulgach zależą od wysokości składek, jakie opłacamy, a także od skali podatkowej, w jakiej dokonujemy rozliczenia, mogą to być dosyć duże pieniądze. Na przykład w roku 2016 możliwe było odliczenie ulgi w wysokości przeszło 1550 złotych! W IKE nie ma podobnych możliwości, ale są inne – ulga przy końcu obowiązywania umowy, związana z brakiem konieczności opłacania podatku od zysków kapitałowych. Sporo zyskują nie tylko młodzi, ale również i starsi – zwłaszcza ludzie po 55 roku życia, którzy nabyli uprawnienia emerytalne i osoby po 60. Trzeba jeszcze spełnić jeden warunek spośród dwóch możliwych, określonych w umowie.

Jeśli zaś chodzi o IKZE, nie ma podatku od zysków kapitałowych, jednak jest inny podatek – preferencyjny dochodowy, którego wysokość to 10%. Pobierany jest on od środków, które chcemy wcześniej wypłacić. Takie warunki nie są jednakże dostępne dla wszystkich – najpierw trzeba mieć ukończone 65 lat i wpłacać środki na IKZE przez co najmniej 5 wybranych lat.

jak wyliczyć emeyrturę

IKE i IKZE a dziedziczenie

Kolejna, niezwykle istotna kwestia to możliwości i sposób dziedziczenia – wiadomo przecież, że życie jest bardzo ulotne, a różne wypadki mogą się przydarzyć każdemu. W przypadku jeśli osoba opłacająca składki zmarła, pieniądze mogą zostać przejęte przez osoby uprawnione do dziedziczenia. Jak się to jednak odbywa i ile kosztuje?

W przypadku IKE nie płaci się daniny od dochodu, który w ten sposób uzyskuje dziedzic. W IKZE konieczne jest jednak uiszczenie odpowiedniej opłaty – to zryczałtowany podatek dochodowy, wynoszący 10%. Jest jednak szansa na odroczenie terminu spłaty, jeśli osoba zainteresowana postanowi przenieść fundusze na własne konto emerytalne w IKZE. Wtedy wspomniana opłata zostanie pobrana dopiero gdy zainteresowany będzie chciał wypłacić pieniądze z własnego konta. W tym miejscu warto wspomnieć, że można także wypłacić środki ze swojego konta wcześniej – z IKE całość lub tylko część (ale za uiszczeniem podatku od zysków kapitałowych), a z IKZE tylko całość (przy czym prócz podatku od zysków kapitałowych trzeba będzie też zapłacić za oszczędzony podatek dochodowy).

Kategorie: Porady finansowe,

Autor

Redakcja portalu Finansowe Tipy

Komentarze (0)